Сэтгүүл
Зурагт каталоги
CD/DVD-ROM
Соёлын өвийн мэдээ мэдээлэл сэтгүүл (PDF хувилбар)
Сэтгүүл №1
Сэтгүүл №2
Сэтгүүл №3
Сэтгүүл №4
Сэтгүүл №5
Сэтгүүл №6
Сэтгүүл №7
Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал (PDF хувилбар)
Хэнтий аймаг
Сэтгүүл №2
Сэтгүүл №3
Сэтгүүл №4
Сэтгүүл №5
Сэтгүүл №6
Сэтгүүл №7
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: А.Саруул
Утас: 70110877, 99030405, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn