ШИНЭ МЭДЭЭ
Соёлын өвийн төвөөс соёлын биет бус өвийг ЮНЕСКО-гийн үндсэн зарчмын дугуу үндсэн 5 ай савд ангилан Монгол Улс дахь соёлын биет бус өвийн урьдчилсан жагсаалт гаргасны дагуу улс даяар СББӨ болон өвлөн уламжлагчдын нэмэлт мэдээллийг авч байна.
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 16.1.4, 20.1.3, 23.2-д заасны дагуу аймгийн Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2016 оны тайлан, мэдээллээ хавсралт маягтын дагуу хийж 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны дотор ирүүлнэ үү.
2017 онд түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан сэргээн засварлах үзмэрийн тоог хягаарлалтай авах болно. Иймд танай музейн яаралтай сэргээн засварлалт шаардагдаж буй үзмэрийн жагсаалтыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор ирүүлнэ үү!
Соёлын өвийн төв болон Бүгд найрамдах Унгар Улсын Өтвөш Лорандын Их сургуулийн Монгол ба Төвд судлалын тэнхимтэй Хамтын ажиллагааны санамж бичгийг үзэглэлээ. Тус арга хэмжээнд БНУУ-аас Өтвөш Лорандын Их сургуулийн Монгол ба Төвд судлалын тэнхимийн эрхлэгч, Монгол судлалын төвийн эрхлэгч ...
Монгол цуурын эгшиг Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны яамнаас “Монгол цуур” Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Соёлын өвийн төв, СУИС, “Хүннү цуурын холбоо”-той хамтран Цуур ба цуур төст хөгжмийн судалгааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор Олон улсын симпиозумыг..
ЮНЕСКО/Монакагийн засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрын тогтвортой хөгжлийг хангах, хадгалах хамгаалах, сэргээн засварлах
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын хооронд 2010-2013 онд хэрэгжүүлэх Соёлын солилцооны төлөвлөгөөний 6 дугаар зүйл, 2014 онд Монгол Улсын Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам /хуучин нэрээр/, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Соёлын өвийн удирдах газар хооронд
Монгол Улсын СББӨ-ийн бүртгэн баримтжуулалтын Цахим мэдээллийн сан үүсгэх зорилгын хүрээнд: “СББӨ-ийн бүртгэн баримтжуулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх нь” Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт 2016 оны 10 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.
Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаааны яам, Соёлын өвийн төвөөс цуур хөгжмийн уламжлалт урлагийг хадгалж хамгаалах, хөгжүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах, цуурчид, цуурын уламжлалт урлагийг дэмжих, цуур, цуур төст хөгжмийн уламжлалыг олон улсын түвшинд харилцан хүлээн зөвшөөрч...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Монгол цуур" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол цуур хөгжмийн уламжлалт урлагийг хадгалж хамгаалах, хөгжүүлэх, хойж үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах, цуурчид, цуурын уламжлалт урлагийг дэмжих, цуур ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Ц.Жаргалсайхан
Утас: 70110877, 99064816, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn