ШИНЭ МЭДЭЭ
Соёлын өвийн төв болон Бүгд найрамдах Унгар Улсын Өтвөш Лорандын Их сургуулийн Монгол ба Төвд судлалын тэнхимтэй Хамтын ажиллагааны санамж бичгийг үзэглэлээ. Тус арга хэмжээнд БНУУ-аас Өтвөш Лорандын Их сургуулийн Монгол ба Төвд судлалын тэнхимийн эрхлэгч, Монгол судлалын төвийн эрхлэгч ...
Монгол цуурын эгшиг Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны яамнаас “Монгол цуур” Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Соёлын өвийн төв, СУИС, “Хүннү цуурын холбоо”-той хамтран Цуур ба цуур төст хөгжмийн судалгааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор Олон улсын симпиозумыг..
ЮНЕСКО/Монакагийн засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрын тогтвортой хөгжлийг хангах, хадгалах хамгаалах, сэргээн засварлах
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын хооронд 2010-2013 онд хэрэгжүүлэх Соёлын солилцооны төлөвлөгөөний 6 дугаар зүйл, 2014 онд Монгол Улсын Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам /хуучин нэрээр/, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Соёлын өвийн удирдах газар хооронд
Монгол Улсын СББӨ-ийн бүртгэн баримтжуулалтын Цахим мэдээллийн сан үүсгэх зорилгын хүрээнд: “СББӨ-ийн бүртгэн баримтжуулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх нь” Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт 2016 оны 10 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.
Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаааны яам, Соёлын өвийн төвөөс цуур хөгжмийн уламжлалт урлагийг хадгалж хамгаалах, хөгжүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах, цуурчид, цуурын уламжлалт урлагийг дэмжих, цуур, цуур төст хөгжмийн уламжлалыг олон улсын түвшинд харилцан хүлээн зөвшөөрч...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Монгол цуур" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол цуур хөгжмийн уламжлалт урлагийг хадгалж хамгаалах, хөгжүүлэх, хойж үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах, цуурчид, цуурын уламжлалт урлагийг дэмжих, цуур ...
Япон Улсын “Итгэлцлийн сан”-гийн дэмжлэгээр Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Соёлын өвийн төв, ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газар хамтран 2016 оны 5 дугаар сарын 23-наас 27-ний өдрүүдэд Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” төвд ээлжит ...
Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын нутагт орших Үзүүр гялан гэдэг газраас олдсон археологийн эртний энэхүү олдвор эд өлгийн зүйлсийг Ховд аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон Ховд Их сургууль, Ховд аймгийн музейн хамтарсан судалгааны баг 2016 оны 4 дүгээр сард малталт хийн авран хамгаалах ...
Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1, 14.1.4, 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Ц.Жаргалсайхан
Утас: 70110877, 99064816, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn